Ghid de teste pentru evaluarea psihologică a copiilor

Evaluarea psihologică a copiilor este un proces complex și multidimensional, esențial pentru a înțelege nevoile și potențialul fiecărui copil. Această evaluare cuprinzătoare permite identificarea punctelor forte și a zonelor care necesită îmbunătățire, asigurând o intervenție personalizată și eficientă. În cadrul acestui ghid, vom explora o varietate de instrumente și metode utilizate în evaluarea psihologică a copiilor, oferind o perspectivă aprofundată asupra acestui domeniu crucial.

Testul PORTAGE

Testul PORTAGE este un instrument valoros în evaluarea nivelului de dezvoltare a copiilor, fiind structurat în funcție de paliere de vârstă. Acesta cuprinde o serie de itemi la care trebuie răspuns, împărțiți pe secțiuni de la 0-1 an până la 5-6 ani. Principiul de bază al testului PORTAGE este de a începe evaluarea de la întrebarea numărul 1 a fiecărei secțiuni, chiar dacă vârsta copilului depășește acel interval. Răspunsul afirmativ se indică prin încercuirea numărului întrebării, în timp ce răspunsul negativ se lasă neîncercuit. În cazul în care nu există certitudine cu privire la execuția unei sarcini, se efectuează o probă cu copilul, iar răspunsul se înregistrează în consecință.

Secțiunile Testului PORTAGE

 1. 0-1 an: Evaluează abilități precum reacția la stimuli, dezvoltarea motorie, comunicare și interacțiune socială.
 2. 1-2 ani: Analizează progresul în domenii precum autonomie, dezvoltare cognitivă și limbaj.
 3. 2-3 ani: Apreciază competențele în sfera socio-emoțională, a jocului și a abilităților de autoîngrijire.
 4. 3-4 ani: Examinează evoluția în sfera cognitivă, a limbajului, a abilităților motorii și a interacțiunii sociale.
 5. 4-5 ani: Evaluează dezvoltarea în domeniile academic, al limbajului, al abilităților motorii și al adaptării sociale.
 6. 5-6 ani: Analizează progresul în domenii precum abilități academice, rezolvare de probleme, abilități motorii și autonomie.

Testul CAROLINA

Testul Carolina este un instrument de diagnostic și evaluare clinică utilizat pentru a identifica tipurile de deficiențe prezente la copiii cu tulburări din spectrul autist. Acesta face parte din reglementările stabilite pentru diagnosticarea „Tulburărilor din spectrul autismului” (TSA), conform Manualului de Diagnostic și Statistică a Tulburărilor Mentale al Asociației Americane de Psihiatrie (ediția a V-a, din 2013). Testul Carolina este conceput pentru a oferi o perspectivă cuprinzătoare asupra abilităților cognitive, sociale și de comunicare ale copiilor cu TSA.

Alte Instrumente de Evaluare

În cadrul evaluării psihologice a copiilor, sunt utilizate și alte teste și instrumente, fiecare cu scopuri și grupuri de vârstă specifice:

 • MMSE (Mini-Mental State Examination): Test pentru evaluarea funcțiilor cognitive la adulți cu vârsta de peste 18 ani.
 • Testul Cuburilor Kohs: Evaluează abilitățile cognitive la copii și adolescenți cu vârsta cuprinsă între 4 și 19 ani.
 • PCF (Personality Characteristics Form): Măsoară trăsăturile și dimensiunile disfuncționale ale personalității la adulți.
 • SACS (Screening Adolescent Checklist): Instrument de screening pentru psihopatologie și probleme de comportament la adolescenți cu vârsta între 12 și 19 ani.
 • DENVER II: Evaluare de tip screening a nivelului de dezvoltare la copii cu vârsta între 0 și 6 ani.
 • Matricea Progresivă Raven Standard: Teste ce măsoară inteligența și nivelul educativ începând cu vârsta de 7 ani.

Testul NEPSY-II

NEPSY-II este un instrument complex utilizat pentru evaluări generale, diagnostice și selective sau complete ale copiilor și adolescenților cu vârsta cuprinsă între 3 și 16 ani. Acesta este format dintr-o serie de subteste neuropsihologice ce pot fi utilizate în combinații variate, în funcție de nevoile copilului și de experiența examinatorului. NEPSY-II evaluează șase domenii funcționale: Atenția și funcția executivă, Limbajul, Memoria și învățarea, Senzoriomotor, Percepția socială și Procesarea vizuospațială.

Sistemul de Evaluare a Comportamentului Adaptativ (ABAS-II)

ABAS-II este un sistem de evaluare comportamentală axat pe măsurarea broadband a adaptabilității. La nivel internațional, este considerat standard în evaluarea complexă pentru acordarea gradului de handicap. Compatibil cu DSM-IV-TR și AAIDD, ABAS-II oferă un scor general adaptativ compozit (GAC), trei scoruri intermediare (practic, conceptual și social) și zece arii specifice de deprinderi. Acest instrument este utilizat în scopuri diagnostice, de planificare a tratamentelor și de monitorizare.

Scala de Evaluare a Tulburărilor de Spectru Autist (ASRS)

ASRS® este un set de scale de evaluare construit pentru a măsura comportamentele asociate Tulburărilor de Spectru Autist (TSA) la copii și tineri cu vârste cuprinse între 2 și 18 ani. Aceste evaluări pot fi realizate de părinți, educatori, învățători, profesori sau de către toți aceștia. ASRS® oferă un ghid în stabilirea diagnosticului, în deciziile privind planificarea tratamentului, în monitorizarea răspunsului la intervenție și în evaluarea programului în care a fost inclusă persoana cu TSA.

Chestionarul de Screening pentru Autism (SCQ)

SCQ este un instrument concis care ajută la evaluarea abilităților și funcționării sociale a copiilor care pot suferi de autism sau de alte tulburări din spectrul autismului. Acesta este al treilea component al triadei recunoscute la nivel internațional drept standard de aur pentru evaluarea autismului, alături de Autism Diagnostic Interview-Revised (ADI®-R) și Autism Diagnostic Observation Schedule, Second Edition (ADOS®-2).

Utilizarea SCQ

SCQ este recomandat specialiștilor din domeniul psihologiei clinice, educaționale și al sănătății mentale, fiind un instrument de screening orientat spre oferirea rapidă a perspectivei asupra severității simptomelor autismului și TSA. Acesta poate fi utilizat în deciziile de investigare mai profundă a simptomelor depistate, în planificarea tratamentului, în intervenția educațională și în măsurarea gradului de schimbare în timp. De asemenea, SCQ poate fi folosit pentru a compara nivelurile simptomaticii între diferite grupuri, cum ar fi copii cu tulburări de limbaj sau tineri cu stări medicale asociate cu tulburări din spectrul autismului.

Certificatul A5 pentru Copiii cu Tulburări de Spectru Autist

Certificatul A5 este eliberat de medicul de specialitate dintr-o unitate sanitară abilitată sau de medicul curant din centrul hospice pentru copiii diagnosticați cu tulburări din spectrul autist. Acesta conține informații esențiale, cum ar fi:

 • Diagnosticul stabilit
 • În caz de diagnostic multiplu, se eliberează mai multe certificate sau un certificat semnat de șeful unității sanitare
 • Documente medicale adiționale
 • Valabilitatea certificatului, care nu poate fi mai mică de 3 luni și nici mai mare de 4 ani
 • În situația în care copilul necesită îngrijiri paliative, medicul va consemna această informație în certificat

Eliberarea certificatului se realizează fizic, față în față, sau prin poștă, asigurând accesul familiilor la acest document esențial.

Concluzii

Evaluarea psihologică a copiilor reprezintă o etapă crucială în înțelegerea și sprijinirea nevoilor individuale ale fiecărui copil. Prin utilizarea unei game variate de instrumente de evaluare, profesioniștii din domeniu pot identifica punctele forte, zonele care necesită intervenție și pot elabora planuri de intervenție personalizate. Acest ghid a prezentat o perspectivă cuprinzătoare asupra principalelor teste și sisteme de evaluare utilizate în evaluarea psihologică a copiilor, oferind o imagine de ansamblu asupra abordărilor și metodologiilor aplicate în acest domeniu esențial.